Có đúng là nếu bỏ qua một bước bạn sẽ không có nó một cách trọn vẹn không?

...
Từ khóa: Phong cách sống

Trong một status chia sẻ của Huyền Chip - tác giả của quyển sách gây "tranh cãi" Xách ba lô lên và đi, Huyền Chip kể về người bạn cùng phòng của mình tại trường ĐH top của Mỹ - ĐH Stanford. Người bạn đó có đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực. Anh ta không có bạn bè. Anh ta làm việc quên ăn quên ngủ đến nỗi Noel là một trong những dịp quan trọng nhất năm của người Mỹ nhưng anh ta vẫn không về nhà vì nhà xa và có thể ảnh hưởng công việc.

Huyền Chip thắc mắc cũng hỏi bạn. Người bạn chia sẻ triết lý sống của anh ta: "Đời người có hạn nên mình chỉ tập trung những gì mình muốn. Mỗi có người chỉ có thể quan tâm 2 trong số  4 thứ: sự nghiệp, gia đình, tình yêu, tình bạn. Mình chọn sự nghiệp và gia đình số 2." 

Mình đọc và khá tâm đắc nên nhớ đến giờ. Nếu bạn thật sự muốn thật thành công hay thật hạnh phúc, bạn buộc phải đưa ra lựa chọn đồng nghĩa buông bỏ một vài thứ. Bạn phải xác định mình là ai, con người muốn trở thành như thế nào để đưa ra lựa chọn. 

Câu hỏi ở đây mình muốn dành cho bạn: Bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào? 

Trả lời

Trong một status chia sẻ của Huyền Chip - tác giả của quyển sách gây "tranh cãi" Xách ba lô lên và đi, Huyền Chip kể về người bạn cùng phòng của mình tại trường ĐH top của Mỹ - ĐH Stanford. Người bạn đó có đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực. Anh ta không có bạn bè. Anh ta làm việc quên ăn quên ngủ đến nỗi Noel là một trong những dịp quan trọng nhất năm của người Mỹ nhưng anh ta vẫn không về nhà vì nhà xa và có thể ảnh hưởng công việc.

Huyền Chip thắc mắc cũng hỏi bạn. Người bạn chia sẻ triết lý sống của anh ta: "Đời người có hạn nên mình chỉ tập trung những gì mình muốn. Mỗi có người chỉ có thể quan tâm 2 trong số  4 thứ: sự nghiệp, gia đình, tình yêu, tình bạn. Mình chọn sự nghiệp và gia đình số 2." 

Mình đọc và khá tâm đắc nên nhớ đến giờ. Nếu bạn thật sự muốn thật thành công hay thật hạnh phúc, bạn buộc phải đưa ra lựa chọn đồng nghĩa buông bỏ một vài thứ. Bạn phải xác định mình là ai, con người muốn trở thành như thế nào để đưa ra lựa chọn. 

Câu hỏi ở đây mình muốn dành cho bạn: Bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào?