1. Kiến thức chung

Cách chim cánh cụt vượt qua mùa đông.


Mình vừa tìm hiểu về chim cánh cụt một chút. Loài chim này có đặc điểm vào mùa hè sẽ hoạt động mạnh, bắt cá rất giỏi và cố gắng tích mỡ cho mùa đông. Khi mình đọc tới đoạn chúng sẽ đứng hết cả mùa đông để đợi hè về, thì hơi bất ngờ nên có tìm ra video trên. Thực sự thì chúng đứng cả mùa đông thật, có điều chúng sẽ di chuyển xung quanh một điểm và cùng nhau giữ ấm.

Từ khóa: kiến thức chung