Cần làm thế nào để bỏ được tính Cả nể người khác?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều lúc thực sự mình không thể giúp nhưng bản thân ngại từ chối nên cứ ôm hết vào người sau đó lại than trách bản thân. Có cách nào khiến mình thoát khỏi tính này? 
Từ khóa: 

kỹ năng mềm