Làm sao để thuyết phục người khác đứng về phía mình?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Muốn người khác đứng về phía mình, thì mình cũng cần có điều kiện phù hợp với họ. Tại sao họ chọn phe? Vì họ cần một người có thể thay họ lên tiếng, thay họ chịu trách nhiệm cho phát ngôn đó. 
Vậy nên :
+ bản thân chúng ta cần sự tự tin
+ họ cần đồng ý kiến với mình
+ chứng minh bản thân là người có năng lực ở vấn đề đó, đủ trách nhiệm gánh nặng mọi sự cố xảy ra
+ Nếu họ không có cùng quan điểm với mình, hãy suy xét họ là kiểu người sẽ theo xu hướng tìm người giống bạn hay sẽ là kiểu người tìm một "đầu tàu" phù hợp. Đối với kiểu thứ nhất thì mình không giải quyết được do chưa thực chiến qua, nhưng với kiểu thứ hai mình sẽ tìm ra chỗ không vững chắc trong quan điểm của họ, lý do tại sao họ chọn đi tìm một "đầu tàu" và đánh thẳng vào sự không bền vững đó, đồng thời cho thấy quan điểm của mình vững chắc hơn, nhiều cơ sở hơn và thể hiện sự tự tin của mình cho họ thấy. 
Đây là những kinh nghiệm của mình, thực ra nếu đúc kết lại thì vẫn gói gọn trong cụm từ "thực lực bản thân".
Trả lời
Muốn người khác đứng về phía mình, thì mình cũng cần có điều kiện phù hợp với họ. Tại sao họ chọn phe? Vì họ cần một người có thể thay họ lên tiếng, thay họ chịu trách nhiệm cho phát ngôn đó. 
Vậy nên :
+ bản thân chúng ta cần sự tự tin
+ họ cần đồng ý kiến với mình
+ chứng minh bản thân là người có năng lực ở vấn đề đó, đủ trách nhiệm gánh nặng mọi sự cố xảy ra
+ Nếu họ không có cùng quan điểm với mình, hãy suy xét họ là kiểu người sẽ theo xu hướng tìm người giống bạn hay sẽ là kiểu người tìm một "đầu tàu" phù hợp. Đối với kiểu thứ nhất thì mình không giải quyết được do chưa thực chiến qua, nhưng với kiểu thứ hai mình sẽ tìm ra chỗ không vững chắc trong quan điểm của họ, lý do tại sao họ chọn đi tìm một "đầu tàu" và đánh thẳng vào sự không bền vững đó, đồng thời cho thấy quan điểm của mình vững chắc hơn, nhiều cơ sở hơn và thể hiện sự tự tin của mình cho họ thấy. 
Đây là những kinh nghiệm của mình, thực ra nếu đúc kết lại thì vẫn gói gọn trong cụm từ "thực lực bản thân".