Cho câu chủ đề: "Chị Dậu là người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng con". Hãy viết thành đoạn văn theo lối diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp. Nêu cách chuyển đổi.?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Trên này chẳng ai đi viết bài hộ bạn đâu. Tự làm bài của mình đi, mà có nhờ mọi người thì nên đặt câu hỏi đầu cuối lịch sự tí nhé =))))

Trả lời

Trên này chẳng ai đi viết bài hộ bạn đâu. Tự làm bài của mình đi, mà có nhờ mọi người thì nên đặt câu hỏi đầu cuối lịch sự tí nhé =))))