Có cách nào để ghi nhớ nhanh trong ngắn hạn không?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Tất nhiên là có bạn lên học siêu trí nhớ, 1 lên youtube google, 2 đi học chương trình siêu trí nhớ

Trả lời

Tất nhiên là có bạn lên học siêu trí nhớ, 1 lên youtube google, 2 đi học chương trình siêu trí nhớ