Che Guevara là ai? Ông đóng góp gì cho cách mạng thế giới?

  1. Lịch sử

Một tuần nữa là sinh nhật Che Guevara. Nhưng bạn có biết ông là ai không?

Từ khóa: 

che giuvara

,

danh nhân

,

cách mạng

,

lịch sử

Một con người anh hùng. Truyền lý tưởng cho bao thế hệ thanh niên.

undefined
Trả lời

Một con người anh hùng. Truyền lý tưởng cho bao thế hệ thanh niên.

undefined