1. Noron.vn
  2. Chúng ta có thể học tập gì từ Israel trong việc phát triển kinh tế của đất nước?

Chúng ta có thể học tập gì từ Israel trong việc phát triển kinh tế của đất nước?

Israel được mệnh danh là quốc gia khởi nghiệp với những thành tựu đạt được ở những lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Nông nghiệp, mặc dù không có điều kiện tự nhiên thuận lợi cũng như nằm trong khu vực có các quốc gia chiến tranh.
Từ khóa: kinh doanh khởi nghiệp, israel, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Trả lời

Học về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật thì ok. Chớ mấy vụ ngoại giao, quốc phòng Israel chắc nên học Việt Nam :))

Học gì cũng được, nhưng mình nghĩ là không nên học cách Israel phụ thuộc vào Mỹ.