Có ai đã vay tiền qua mô hình cho vay ngang hàng P2P lending không?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

  3. Chuyển đổi số

Có ai đã vay tiền qua mô hình cho vay ngang hàng p2p lending không Hình như loại này chưa có pháp lý?

Từ khóa: 

cho_vay_ngang_hang

,

đầu tư & tài chính

,

xã hội

,

chuyển đổi số

3 năm trước, hồi còn làm về khởi nghiệp, bên mình đã nói về các hình thức cho vay thay thế ngân hàng mà các startup có thể sử dụng như một nguồn tài chính mới và việc xây dựng hành lang pháp lý cho các hình thức thay thế này. Tuy nhiên, việc này mới chỉ dừng lại ở đoạn thảo luận, sau đó mình rời đi và không còn theo dõi sâu về khởi nghiệp nữa, nhưng đến thời điểm hiện tại thì theo mình biết là chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho hình thức cho vay thay thế. Tuy nhiên, để chờ xây dựng được hành lang pháp lý thì còn lâu lắm, không phải lúc nào pháp luật cũng chạy theo kịp sự thay đổi của xã hội. Do đó, hiện tại cứ làm những gì pháp luật không cấm là được. 

Trả lời

3 năm trước, hồi còn làm về khởi nghiệp, bên mình đã nói về các hình thức cho vay thay thế ngân hàng mà các startup có thể sử dụng như một nguồn tài chính mới và việc xây dựng hành lang pháp lý cho các hình thức thay thế này. Tuy nhiên, việc này mới chỉ dừng lại ở đoạn thảo luận, sau đó mình rời đi và không còn theo dõi sâu về khởi nghiệp nữa, nhưng đến thời điểm hiện tại thì theo mình biết là chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho hình thức cho vay thay thế. Tuy nhiên, để chờ xây dựng được hành lang pháp lý thì còn lâu lắm, không phải lúc nào pháp luật cũng chạy theo kịp sự thay đổi của xã hội. Do đó, hiện tại cứ làm những gì pháp luật không cấm là được. 

P2P lending hình thức là 2 bên trao đổi hợp đồng và giải ngân qua một bên thứ 3. Nó chả khác gì hình thức vay phổ thông là mấy. Còn về mặt pháp lý thì chắc chắn nó là dân sự nên không nghiêm trọng lắm.