1. Noron

Có khi các bạn điều hành noron làm kèo off ở Hà Nội dịp nghỉ lễ này đi nhể, ngồi với nhau cho vui?

Mình hiện rảnh chiều 1/5, chiều 2/5 và sáng chiều 3/5

Từ khóa: Noron
Vậy cả ngày 30/4 ông off đi tranh thủ đánh bắt xa bờ à. Nghỉ đi ông ơi 14/2 rồi 8/3 giáng sinh vs cuối tuần là đủ rồi.

Trả lời

Vậy cả ngày 30/4 ông off đi tranh thủ đánh bắt xa bờ à. Nghỉ đi ông ơi 14/2 rồi 8/3 giáng sinh vs cuối tuần là đủ rồi.

Hihi mình cũng hóng, chỗ nào vui mình cũng muốn tới =))))