1. Công nghệ thông tin
  2. Xã hội

Những thay đổi quan trọng của Twitter sau khi được Elon Musk mua lại là gì?

Đưa con người vào vũ trụ với SpaceX, dẫn dắt tập đoàn Tesla thay đổi lịch sử ngành công nghiệp ô tô điện, mở ra công ty Solarcity cung cấp năng lượng sạch, Elon Musk có thể nói đã có nhiều bước đi thay đổi thế giới.

Giờ đây, với thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter, bước tiếp theo của vị tỷ phú này với Twitter sẽ là gì?

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Xã hội

Theo tôi thay đổi quan trọng nhất mà Musk ám chỉ là làm cho thuật toán của Twitter trở nên minh bạch và cởi mở hơn nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người, đây là bước đi LỚN và quan trọng nhất mà Elon Musk mong muốn thực hiện.

Elon Musk tin rằng tiềm năng cho một nền tảng toàn cầu tự do ngôn luận như vậy sẽ là yếu tố tạo nên hoặc phá vỡ nền dân chủ.

Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem thêm cuộc phỏng vấn này:

Trả lời

Theo tôi thay đổi quan trọng nhất mà Musk ám chỉ là làm cho thuật toán của Twitter trở nên minh bạch và cởi mở hơn nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người, đây là bước đi LỚN và quan trọng nhất mà Elon Musk mong muốn thực hiện.

Elon Musk tin rằng tiềm năng cho một nền tảng toàn cầu tự do ngôn luận như vậy sẽ là yếu tố tạo nên hoặc phá vỡ nền dân chủ.

Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem thêm cuộc phỏng vấn này: