Có mấy phương pháp ma trận?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Câu hỏi của bạn không tốt, không rõ nghĩa. "Ma trận" là một khái niệm trong toán học, giống như kiểu "xe máy" là một khái niệm về phương tiện giao thông.


Không ai hiểu bạn hỏi câu như "Có mấy phương pháp xe máy". 

Trả lời
Câu hỏi của bạn không tốt, không rõ nghĩa. "Ma trận" là một khái niệm trong toán học, giống như kiểu "xe máy" là một khái niệm về phương tiện giao thông.


Không ai hiểu bạn hỏi câu như "Có mấy phương pháp xe máy".