1. Tâm lý học

Có một câu mà dạo gần đây bản thân tôi cứ thắc mắc. Thế nào là sai lầm Và thế nào là hỏng?

Từ khóa: tâm lý học
Sai lầm thường làm mình liên tưởng đến chuyện của con người. Ví dụ như anh ta mắc sai lầm hay tôi có quyết định sai lầm
Còn hỏng thì giống để mô tả trạng thái của đồ vật hơn. 
Sai lầm thì có vẻ sẽ sửa chữa làm lại được còn hỏng gần như không thay đổi được ý. Suy nghĩ, cảm nhận cá nhân của mình thôi chứ cũng không có kiến thức gì cả

Trả lời

Sai lầm thường làm mình liên tưởng đến chuyện của con người. Ví dụ như anh ta mắc sai lầm hay tôi có quyết định sai lầm
Còn hỏng thì giống để mô tả trạng thái của đồ vật hơn. 
Sai lầm thì có vẻ sẽ sửa chữa làm lại được còn hỏng gần như không thay đổi được ý. Suy nghĩ, cảm nhận cá nhân của mình thôi chứ cũng không có kiến thức gì cả
Sai lầm dẫn đến hỏng.hi