Có nên cho trẻ em tiếp cận với internet từ sớm?

  1. Công nghệ thông tin

https://cdn.noron.vn/2021/07/23/2017-09-30-05-31-19-1100x735-1-1627013076.jpg
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình nghĩ là có nhưng phải có sự quản lý chặt chẽ từ phụ huynh chứ để các bé tự do tự tại trên internet là rất nguy hiểm. Thời đại 4.0 người người nhà nhà sử dụng công nghệ số nếu các bé ko được tiếp xúc và sử dụng từ nhỏ rất dễ khiến các em bị thụt lùi với trang lứa và ko có tư duy của thời đại số. Bên cạnh đấy tiếp xúc với internet cũng giúp các em mở ra 1 thế giới rộng lớn với rất nhiều cách tiếp cận bổ ích như học tiếng Anh chẳng hạn.

Trả lời

Mình nghĩ là có nhưng phải có sự quản lý chặt chẽ từ phụ huynh chứ để các bé tự do tự tại trên internet là rất nguy hiểm. Thời đại 4.0 người người nhà nhà sử dụng công nghệ số nếu các bé ko được tiếp xúc và sử dụng từ nhỏ rất dễ khiến các em bị thụt lùi với trang lứa và ko có tư duy của thời đại số. Bên cạnh đấy tiếp xúc với internet cũng giúp các em mở ra 1 thế giới rộng lớn với rất nhiều cách tiếp cận bổ ích như học tiếng Anh chẳng hạn.