Có nên coi tình yêu giống như một loại gia vị của cuộc sống?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

gia vị cuộc sống

,

tình yêu như gia vị cuộc sống

,

tình yêu đối với cuộc sống

,

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Cuộc sống nhạt quá thì thêm gia vị cho mặn mà, vừa miệng cũng được. Nếu thiếu thì vẫn ăn được thôi nhưng nhạt toẹt, người khó tính thì bỏ luôn món ăn. Vậy nên có thể xem tình yêu là một gia vị của cuộc sống. Thêm thì ngon, thiếu thì nhạt nhưng nhiều lúc không có vị gì lại giúp mình nhận ra vị thật của chính những món ăn
Trả lời
Cuộc sống nhạt quá thì thêm gia vị cho mặn mà, vừa miệng cũng được. Nếu thiếu thì vẫn ăn được thôi nhưng nhạt toẹt, người khó tính thì bỏ luôn món ăn. Vậy nên có thể xem tình yêu là một gia vị của cuộc sống. Thêm thì ngon, thiếu thì nhạt nhưng nhiều lúc không có vị gì lại giúp mình nhận ra vị thật của chính những món ăn