Có nên kết hôn Việt Tây?

  1. Tình yêu

Mình là Nam, mình muốn hỏi quan điểm của các bạn về vấn đề kết hôn Việt và Tây nhé.

Không bàn tới việc me Tây, Tây ba lo chick dạo, tình một đêm các loại. Ở đây nói về việc yêu đương nghiêm túc và kết hôn. Theo các bác, việc kết khác văn hoá như vậy có bền không? Mình thấy các cặp Tây, Việt thường được 5 năm trở lại là ly hôn.

Từ khóa: 

tình yêu

Kết hôn cần xuất phát từ tình yêu. Tình yêu đủ lớn rồi mới muốn gắn bó lâu dài.
Tây hay Ta gì đầu tiên phải yêu đã sau đó là tôn trọng nhau, sống vì nhau.
Cả hai cần làm rõ quan điểm sống, lối sống, các hành xử và mong muốn của gia đình đôi bên ra sao. Và chắc chắn là phải xác định khó khăn là sẽ có chứ không thể màu hường mãi được.
Gắn bó hay chia ly là do cách ta lựa chọn bạn ạ, nhiều đôi ta lấy nhau vẫn bỏ như thường.
Trả lời
Kết hôn cần xuất phát từ tình yêu. Tình yêu đủ lớn rồi mới muốn gắn bó lâu dài.
Tây hay Ta gì đầu tiên phải yêu đã sau đó là tôn trọng nhau, sống vì nhau.
Cả hai cần làm rõ quan điểm sống, lối sống, các hành xử và mong muốn của gia đình đôi bên ra sao. Và chắc chắn là phải xác định khó khăn là sẽ có chứ không thể màu hường mãi được.
Gắn bó hay chia ly là do cách ta lựa chọn bạn ạ, nhiều đôi ta lấy nhau vẫn bỏ như thường.