Có nên mua chứng khoán POW vào lúc này không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư chứng khoán

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

đầu tư & tài chính

POW break từ đời nào rồi ấy, khó ăn lắm bác ạ. Về bản chất POW và BVH khá giống nhau, lâu lâu nó về đến đáy là nó lại bật 20-30%. Bác đầu tư 2 con này cũng được nhưng phải thật khéo, quan sát lâu thì mới quen cách nó đánh, và phải mua thật rẻ về hỗ trợ mạnh thì được.

BVH tầm 45, POW tầm 10-11 là vào được. Mua ở vùng đó thì nó có rơi cũng chả rơi thêm được mấy, chịu khó cầm thì lâu lâu nó bật lại tầm 20% là có lời. Đen lắm thì nó giảm 10-20% nữa thôi.
Chơi 2 con này cứ đánh theo tin thôi, lâu lâu bọn nó hô hào thì có nhịp lên mạnh, chứ làm ăn, tăng trưởng ko có gì đặc biệt, khỏi phải phân tích tài chính nhiều 
Trả lời

POW break từ đời nào rồi ấy, khó ăn lắm bác ạ. Về bản chất POW và BVH khá giống nhau, lâu lâu nó về đến đáy là nó lại bật 20-30%. Bác đầu tư 2 con này cũng được nhưng phải thật khéo, quan sát lâu thì mới quen cách nó đánh, và phải mua thật rẻ về hỗ trợ mạnh thì được.

BVH tầm 45, POW tầm 10-11 là vào được. Mua ở vùng đó thì nó có rơi cũng chả rơi thêm được mấy, chịu khó cầm thì lâu lâu nó bật lại tầm 20% là có lời. Đen lắm thì nó giảm 10-20% nữa thôi.
Chơi 2 con này cứ đánh theo tin thôi, lâu lâu bọn nó hô hào thì có nhịp lên mạnh, chứ làm ăn, tăng trưởng ko có gì đặc biệt, khỏi phải phân tích tài chính nhiều