Có phải đất nước nào cũng có nét đặc biệt không, có đất nước nào không có gì quá đặc biệt trong nền văn hoá không?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

theo mình thì đất nước nào cũng có nền văn hóa đặc trưng của họ. chỉ có một vài những nước có nền văn hóa đặc biệt như: Thủy Điển, Ấn độ,...

Trả lời

theo mình thì đất nước nào cũng có nền văn hóa đặc trưng của họ. chỉ có một vài những nước có nền văn hóa đặc biệt như: Thủy Điển, Ấn độ,...