Nếu bạn thân của bạn chơi thân với người bạn ghét bạn sẽ làm gì?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình sẽ tôn trọng quyết định của họ. Vì những thù ghét của mình thì mình nghĩ nếu có thể chỉ nên kiềm lại vỏn vẹn giữa hai bên thôi.

Bạn thân hay gia đình cũng vậy, thật là vô lý khi bắt họ phải bị kéo theo cái làn sóng drama của mình trong khi nó không ảnh hưởng, tác động, liên quan tới họ. Họ cũng có cuộc sống riêng, tình bạn của ta mặc dù thân đến mấy cũng chỉ là một phần của cuộc đời họ.

Tất nhiên, mình thường sẽ tâm sự với họ, kể cả những tâm tư về mối hận của mình với bạn kia, nhưng mình sẽ không cố thay đổi ý kiến của họ, chỉ kể ra sự việc, cảm nghĩ, và ý kiến của mình trong những cuộc thoại. Còn quan điểm của họ về người kia thì họ sẽ tự quyết định. Vì họ cũng có trải nghiệm riêng và vì thế cũng sẽ có cách nhìn riêng, và làm bạn ta phải tôn trọng điều đó.

Trả lời

Mình sẽ tôn trọng quyết định của họ. Vì những thù ghét của mình thì mình nghĩ nếu có thể chỉ nên kiềm lại vỏn vẹn giữa hai bên thôi.

Bạn thân hay gia đình cũng vậy, thật là vô lý khi bắt họ phải bị kéo theo cái làn sóng drama của mình trong khi nó không ảnh hưởng, tác động, liên quan tới họ. Họ cũng có cuộc sống riêng, tình bạn của ta mặc dù thân đến mấy cũng chỉ là một phần của cuộc đời họ.

Tất nhiên, mình thường sẽ tâm sự với họ, kể cả những tâm tư về mối hận của mình với bạn kia, nhưng mình sẽ không cố thay đổi ý kiến của họ, chỉ kể ra sự việc, cảm nghĩ, và ý kiến của mình trong những cuộc thoại. Còn quan điểm của họ về người kia thì họ sẽ tự quyết định. Vì họ cũng có trải nghiệm riêng và vì thế cũng sẽ có cách nhìn riêng, và làm bạn ta phải tôn trọng điều đó.

Mình nghĩ, việc cần làm là thay đổi suy nghĩ của bản thân. Chúng ta không có quyền bắt ép bất kỳ ai làm việc theo ý mình. Hay việc bạn thân của bạn chơi với ai là quyền tự do của người đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều bạn à.