Nếu bạn thân của bạn chơi thân với người bạn ghét bạn sẽ làm gì?

Từ khóa: Xã hội

Mình nghĩ, việc cần làm là thay đổi suy nghĩ của bản thân. Chúng ta không có quyền bắt ép bất kỳ ai làm việc theo ý mình. Hay việc bạn thân của bạn chơi với ai là quyền tự do của người đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều bạn à.

Trả lời

Mình nghĩ, việc cần làm là thay đổi suy nghĩ của bản thân. Chúng ta không có quyền bắt ép bất kỳ ai làm việc theo ý mình. Hay việc bạn thân của bạn chơi với ai là quyền tự do của người đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều bạn à.