Có phải Điện Máy Xanh đang "ngủ quên trên chiến thắng"?

  1. Marketing

Doanh thu Điện Máy Xanh đang ngày càng xuống thấp. Có vẻ như hiệu ứng của chiến dịch marketing thành công rực rỡ cách đây vài năm đã đến lúc đi xuống, Điện Máy Xanh có đang "ngủ quên trên chiến thắng"? Hiện tại bài toán doanh thu của Điện Máy Xanh cần phải cải thiện có phải trên đấu trường quảng cáo nữa hay không hay thương hiệu này cần phải xem lại những yếu tố khác trong công việc kinh doanh của mình? Nếu có thì đó là những yếu tố nào?

Từ khóa: 

chiến dịch marketing

,

quảng cáo

,

marketing

,

câu chuyện thương hiệu

,

marketing

chuyện bình thường ấy mờ. tháng lên tháng xuống.

Bên điện máy xanh mình thích nhất 1 đổi 1 bao sài hàng gia dụng 1 năm. Nếu bên thế giới di động họ dám kinh doanh điện thoại bao sài 1 đổi 1 trong 1 năm hay hỗ trợ nâng cấp mua mới điện thoại thì ngon nhỉ.

Trả lời

chuyện bình thường ấy mờ. tháng lên tháng xuống.

Bên điện máy xanh mình thích nhất 1 đổi 1 bao sài hàng gia dụng 1 năm. Nếu bên thế giới di động họ dám kinh doanh điện thoại bao sài 1 đổi 1 trong 1 năm hay hỗ trợ nâng cấp mua mới điện thoại thì ngon nhỉ.