1. Kỹ năng mềm

Có phải giá trị của bạn là ở việc bạn giải quyết vấn đề của ai?

Bạn là ai không còn quan trọng, đơn cử giá trị của bạn trong công việc là việc bạn giải quyết vấn đề cho sếp và tuỳ từng cấp hay mức độ hiệu quả thì cấp bậc của bạn ở đó. 
Từ khóa: Kỹ năng mềm

Đây là 1 câu hỏi khó. Bởi lẽ đa số chúng ta đều đang sống trong 1 hệ thống kinh tế, nơi mà 1 phần lợi nhuận đc tạo ra chủ yếu thông qua khả năng giải quyết các vấn đề trong xã hội của các tập đoàn, các tổ chức, các công ty. Cho nên mệnh đề bạn đưa ra là chính xác, ở 1 chừng mực nào đó, rằng giá trị của mỗi người nằm ở mức độ đóng góp của họ cho việc giải quyết 1 vấn đề nào đó trong cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, ở 1 góc độ khác, sâu xa hơn, ngoài chuyện đi học đi làm và hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng trong xã hội, mỗi người chúng ta đều là hiện hữu của tạo hóa. Mỗi một cá thể, mỗi một cuộc đời, mỗi một hành trình của chúng ta đều là sự tự trải nghiệm chính mình của tạo hóa, dưới dạng con người. Và nếu nhìn nhận thế giới này dưới lăng kính của tạo hóa, thì mỗi cá thể chúng ta lúc bình sinh đã mang sẵn 1 giá trị ko thể thay thế bởi bất kỳ cá thể nào khác đc. Ko chỉ ở con người, mà loài vật cũng vậy. Tất cả các giống loài trong vũ trụ, đều là do tạo hóa đang tự trải nghiệm mình.

Xin bình luận vài dòng như vậy. :)))

Trả lời

Đây là 1 câu hỏi khó. Bởi lẽ đa số chúng ta đều đang sống trong 1 hệ thống kinh tế, nơi mà 1 phần lợi nhuận đc tạo ra chủ yếu thông qua khả năng giải quyết các vấn đề trong xã hội của các tập đoàn, các tổ chức, các công ty. Cho nên mệnh đề bạn đưa ra là chính xác, ở 1 chừng mực nào đó, rằng giá trị của mỗi người nằm ở mức độ đóng góp của họ cho việc giải quyết 1 vấn đề nào đó trong cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, ở 1 góc độ khác, sâu xa hơn, ngoài chuyện đi học đi làm và hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng trong xã hội, mỗi người chúng ta đều là hiện hữu của tạo hóa. Mỗi một cá thể, mỗi một cuộc đời, mỗi một hành trình của chúng ta đều là sự tự trải nghiệm chính mình của tạo hóa, dưới dạng con người. Và nếu nhìn nhận thế giới này dưới lăng kính của tạo hóa, thì mỗi cá thể chúng ta lúc bình sinh đã mang sẵn 1 giá trị ko thể thay thế bởi bất kỳ cá thể nào khác đc. Ko chỉ ở con người, mà loài vật cũng vậy. Tất cả các giống loài trong vũ trụ, đều là do tạo hóa đang tự trải nghiệm mình.

Xin bình luận vài dòng như vậy. :)))

Mình chưa get được point của bạn về câu hỏi này?

Bạn giải quyết vấn đề cho sếp --> vấn đề là của sếp hay bạn đang giải quyết vấn đề công việc mà sếp giao cho bạn? Mình nghĩ bạn cần phải xác định rõ chủ thể ở đây là gì?

Bạn nghĩ giá trị của bạn được định nghĩa như thế nào (trong phạm trù công việc thôi nhé). Từ góc nhìn của mình (cả vừa là nhân viên, vừa đang là sếp nhỏ) thì giá trị của bạn được tạo ra khi nghĩ tới vấn đề đó, công việc đó, bạn là sự lựa chọn tốt nhất mà sếp, công ty có & họ tin tưởng bạn, cần bạn để giải quyết vấn đề đó.


Đúng đó, bạn giải quyết vấn đề của ai thì bạn sẽ có giá trị với người đó.

Vấn đề còn là: người đó có giá trị với bạn không, và bạn có giá trị với bản thân mình không nữa.

Mình nghĩ đúng là bạn sẽ có giá trị nếu như bạn giải quyết vấn đề của ai đó. Và rất dễ dẫn đến họ sẽ đá đít bạn nếu bạn không còn giá trị với họ.

Mình nghĩ câu đầy đủ nên là "Bạn sẽ có giá trị khi bạn giải quyết được vấn đề của người có giá trị với bạn".

Thử phân tích xíu nhé, khi bạn chưa có năng lực giải quyết vấn đề cho người mà bạn muốn giải quyết thì bạn sẽ trao dồi, bổ sung thêm năng lực bản thân sao cho đạt được việc bạn mong muốn.

Ở đây không là ép buộc hay cưỡng chế mà là bạn muốn điều này, việc này có giá trị với bạn nên việc tiếp thu và phát triển sẽ theo cách tự nhiên.

Khi đó bạn đã có thêm những kiến thức mới, những trải nghiệm mới để thành kinh nghiệm của bạn thì lúc đó bạn vừa tăng giá trị của bạn trong lòng người bạn đã giải quyết được vấn đề mà bạn lại phát triển cho chính bạn.