Có phải hiện nay, người trẻ đang nhầm lẫn giữa đam mê và sở thích?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

Thích và đam mê có vẻ giống nhau nhưng là giống ở những bước chạy đầu khi mới rời vạch xuất phát. Càng về sau khi vật cản xuất hiện, sự thích chìm xuống và biến mất, chỉ còn đam mê mới đưa ta đến vạch đích. Phải chăng ngày nay, những người trẻ đang bị nhầm lẫn 2 khái niệm này, thậm chí là không hiểu đúng?

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

hỏi xoáy đáp hay

Mình nghĩ trải qua nhiều thử thách mà vẫn thích là đam mê. Còn đam mê mà có thì tốt, không có vẫn sống vui thì là thích.

Có lẽ gốc rễ của vấn đề này nằm ở ý nghĩa, mục đích cuộc sống. Chừng nào chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này thì "thích" và "đam mê" sẽ chỉ là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn và nhanh chóng bị gạt sang một bên khi các bạn trẻ phải đương đầu với áp lực "Cơm, áo, gạo, tiền". 

Trả lời

Mình nghĩ trải qua nhiều thử thách mà vẫn thích là đam mê. Còn đam mê mà có thì tốt, không có vẫn sống vui thì là thích.

Có lẽ gốc rễ của vấn đề này nằm ở ý nghĩa, mục đích cuộc sống. Chừng nào chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này thì "thích" và "đam mê" sẽ chỉ là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn và nhanh chóng bị gạt sang một bên khi các bạn trẻ phải đương đầu với áp lực "Cơm, áo, gạo, tiền".