Có thể cài đặt 2 mail outlook trên cùng 1 máy tính được không ?

Tôi đang có nhu cầu cài đặt 2 mail outlook cho 2 mail link khác nhau trên cùng 1 máy tính được không?

^_^ Cả nhà cho e xin cách cài đặt với ạ

iu thương ^_^


Từ khóa: Công nghệ thông tin

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn của chính Microsoft Office nhé.

Trả lời

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn của chính Microsoft Office nhé.