Ngày Nhà giáo Việt Nam có từ khi nào?

Năm 1957, tại Thủ đô Warsaw (Ba Lan), Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Sau khi Việt Nam thống nhất, với ý nghĩa tích cực của ngày 20/11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4/1982) và Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em…, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số: 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định sẽ lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

46499377_2418924958124666_513422211629973504_n

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 20/11 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Giáo dục - ngày tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 🌻🌼🌷

Nguồn: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ.
Từ khóa: nhà giáo việt nam, 20 tháng 11, Giáo dục