Cốt lõi của thành công là sự nỗ lực hay cơ hội?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thành công

,

phản biện thuyết phục

,

phong cách sống

,

xã hội

Cơ hội là cốt lõi của thành công.

Đúng, nỗ lực rất quan trọng.

Nhưng cơ hội cho phép bạn kiểm tra nỗ lực của mình đã đủ chưa, còn cần thay đổi gì không.

Sự thật đã chứng minh, nếu chỉ nỗ lực mà không có phép thử nào thì không bao giờ biết được mình còn cần nỗ lực bao nhiêu, thay đổi điều gì. Tựa như bạn phải có 1 tấm gương bạn mới biết bạn xinh đẹp bao nhiêu!

Nhiều người cứ nói nỗ lực là sự chuẩn bị để đủ khả năng nắm bắt cơ hội.

Chính cái câu này đã là sự phản bác lớn nhất rồi. Điều kiện cần chính là cơ hội, điều kiện đủ mới là nỗ lực. Nếu không có điều kiện cần thì điều kiện đủ vô nghĩa. Nhưng có điều kiện cần rồi, ta có thể xem xét đến điều kiện đủ.

Lẽ tất nhiên, nếu không nỗ lực thì làm sao có cơ hội, nhưng đó là câu chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước. Hiển nhiên phải có quả trứng - cơ hội mất đi, làm ta thất bại, đau đớn, thì ta mới nỗ lực - con gà, và lần thử tiếp theo, ta sẽ thành công.

Tựa như tình yêu vậy, người đầu tiên thường không phải người cuối cùng và người cuối cùng thường không phải người đầu tiên cô nàng/chàng trai sẽ chọn, đơn giản là khi ta nỗ lực đủ nhiều thì ngu công sẽ đục được núi, nhưng trước đó thì phải dũng cảm nắm lấy cơ hội, chấp nhận ta sẽ thất bại, chấp nhận ta sẽ thất bại rất rất rất nhiều lần.

Nhưng sự thật, kể cả có cơ hội rồi, không nỗ lực dũng cảm nắm lấy, cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Trả lời

Cơ hội là cốt lõi của thành công.

Đúng, nỗ lực rất quan trọng.

Nhưng cơ hội cho phép bạn kiểm tra nỗ lực của mình đã đủ chưa, còn cần thay đổi gì không.

Sự thật đã chứng minh, nếu chỉ nỗ lực mà không có phép thử nào thì không bao giờ biết được mình còn cần nỗ lực bao nhiêu, thay đổi điều gì. Tựa như bạn phải có 1 tấm gương bạn mới biết bạn xinh đẹp bao nhiêu!

Nhiều người cứ nói nỗ lực là sự chuẩn bị để đủ khả năng nắm bắt cơ hội.

Chính cái câu này đã là sự phản bác lớn nhất rồi. Điều kiện cần chính là cơ hội, điều kiện đủ mới là nỗ lực. Nếu không có điều kiện cần thì điều kiện đủ vô nghĩa. Nhưng có điều kiện cần rồi, ta có thể xem xét đến điều kiện đủ.

Lẽ tất nhiên, nếu không nỗ lực thì làm sao có cơ hội, nhưng đó là câu chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước. Hiển nhiên phải có quả trứng - cơ hội mất đi, làm ta thất bại, đau đớn, thì ta mới nỗ lực - con gà, và lần thử tiếp theo, ta sẽ thành công.

Tựa như tình yêu vậy, người đầu tiên thường không phải người cuối cùng và người cuối cùng thường không phải người đầu tiên cô nàng/chàng trai sẽ chọn, đơn giản là khi ta nỗ lực đủ nhiều thì ngu công sẽ đục được núi, nhưng trước đó thì phải dũng cảm nắm lấy cơ hội, chấp nhận ta sẽ thất bại, chấp nhận ta sẽ thất bại rất rất rất nhiều lần.

Nhưng sự thật, kể cả có cơ hội rồi, không nỗ lực dũng cảm nắm lấy, cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Câu trả lời trong trường hợp này là dũng cảm nắm bắt cơ hội, có năng lực hoàn thành, quan trọng nhất là nhìn được cơ hội. Cái nỗ lực mà bạn nói nằm trong năng lực, vì có nhiều thứ không phải nỗ lực là được.

Mình nghĩ là sự nỗ lực chuẩn bị để có đủ khả năng nắm bắt cơ hội.

Nỗ lực là 1 phần. Phải biết nắm bắt lấy thời cơ( gặp thời) thời vận không thông mưu cầu vô ích cho dù có giỏi đến mấy.