Đã bao giờ bạn muốn quay lại với nyc chưa?

Từ khóa: quay lại, nyc, Tình yêu

Đã từng. Nhưng bây giờ hết rồi. Chỉ đơn giản là chẳng có j là mãi mãi

Cho dù bạn có Cỗ Máy Thời Gian đi chăng nữa thì Nhiên Liệu dùng cho Cỗ Máy đó cũng là Hữu Hạn

Trả lời

Đã từng. Nhưng bây giờ hết rồi. Chỉ đơn giản là chẳng có j là mãi mãi

Cho dù bạn có Cỗ Máy Thời Gian đi chăng nữa thì Nhiên Liệu dùng cho Cỗ Máy đó cũng là Hữu Hạn