Để có được 100 tỷ VNĐ, bạn có dám tước đi tất cả mạng sống của con thú cưng khoẻ mạnh mà bạn hết mực yêu thương?

  1. Tâm sự cuộc sống

Một người sẽ đưa cho bạn 100 tỷ VND với một điều kiện là tự chính tay của bạn Giết chết tất cả con thú cưng mà bạn yêu quý. Bạn có dám làm điều này?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn đang hướng tới mục đích đạt 100 câu hỏi trí tuệ của Noron à :)))
Mình không thấy giữa tiền và mạng sống của thú cưng có gì liên quan lắm nên đành từ chối 100 tỷ thôi.
Trả lời
Bạn đang hướng tới mục đích đạt 100 câu hỏi trí tuệ của Noron à :)))
Mình không thấy giữa tiền và mạng sống của thú cưng có gì liên quan lắm nên đành từ chối 100 tỷ thôi.