Hãy kể về 1 chuyện gian lận của bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường?

  1. Giáo dục

Bạn đã từng gian lận trên ghế nhà trường chưa?

Đó là chuyện gì?

Nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời của bạn

Từ khóa: 

giáo dục

Đó là buổi kiểm tra 1 tiết sinh. Cả lớp gian lận nhưng có mình tôi bị bắt??? Chúng nó bỏ cả tài liệu lù lù trên bàn nhưng bắt mỗi mình tôi. Cô đến đập tay cái ruỳnh lên bàn xong nói các kiểu. Fine :))) Sau đó tôi bị đánh dấu bài trừ một nửa số điểm. Hết. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi :)))

Trả lời

Đó là buổi kiểm tra 1 tiết sinh. Cả lớp gian lận nhưng có mình tôi bị bắt??? Chúng nó bỏ cả tài liệu lù lù trên bàn nhưng bắt mỗi mình tôi. Cô đến đập tay cái ruỳnh lên bàn xong nói các kiểu. Fine :))) Sau đó tôi bị đánh dấu bài trừ một nửa số điểm. Hết. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi :)))