để có khả năng thuyết phục chúng ta cần làm gì

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cần phải giao tiếp nhiều.
Trả lời
Cần phải giao tiếp nhiều.