Đi du học thì "auto" có việc làm tốt?

  1. Kỹ năng mềm

Có phải ai đi du học về cũng có được việc làm ổn định với mức lương khá tốt hay không?

Từ khóa: 

du học

,

công việc ổn định

,

việc làm tốt

,

kỹ năng mềm

Chắc chắn đã có rất nhiều người đi du học về đã có việc làm tốt. Nhưng không phải là tất cả. Như ví dụ trong câu truyện này.
Trả lời
Chắc chắn đã có rất nhiều người đi du học về đã có việc làm tốt. Nhưng không phải là tất cả. Như ví dụ trong câu truyện này.

Auto có cơ hội để có việc làm tốt.

Không phải ai đi du học trở về cũng giỏi. Sau khi du học về thường nhiều người tự ưỡn ngực cho rằng ta đi du học ta phải được làm việc chỗ xứng đáng với mức lương cao ... suy nghĩ như vậy là hơi vội vàng.

Vấn đề còn nằm ở chỗ là bạn làm được gì cho doanh nghiệp. Nếu với kiến thức, kinh nghiệm của bạn thực sự đóng góp cho sự phát triển của công ty bạn thì nó sẽ "auto" có mức lương và vị trí tốt và ngược lại (Bỏ qua yếu tố GIA ĐÌNH trong việc trọng nhân tài)

Ngược lại!

Có thể nhưng tuỳ