DNS over HTTPS is comming !!?

  1. An ninh mạng

Khi google đã hoàn thiện phần DNS, và trình duyệt, họ tiếp tục khởi xướng DoH (DNS over HTTPS) và từ giờ các ISPs, các chương trình giám sát sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Dữ liệu của thế giới là chỉ của mình Google thôi.
Từ khóa: 

doh

,

an ninh mạng