1. Kiến thức chung

Đố bạn tại sao Hoa mai lại là đăc trưng Tết ở miền Nam? Có từ khi nào?

Đố bạn tại sao Hoa mai lại là đăc trưng Tết ở miền Nam? Có từ khi nào?
Từ khóa: kiến thức chung
miền Nam

Trả lời

miền Nam