1. Noron.vn
  2. Duyên - Nghiệp

Duyên - Nghiệp

Người đọc sách và nhiều sách. khí chất khác với người không có đọc sách....