Em không hiểu vì sao em đã 22 tuổi vẫn bị tịch thu đthoai?

  1. Tâm lý học

  2. Giáo dục

  3. Xã hội

  4. Sức khoẻ

Từ khóa: 

tâm lý học

,

giáo dục

,

xã hội

,

sức khoẻ

22 tuổi mà vẫn bị tịch thu điện thoại thì có khi là do gia đình quản bạn quá chặt hoặc bạn đã làm điều gì đó không thể tha thứ.

Năm ngoái chị họ mình 22, chả biết yêu đương thế nào mà đi giấu bố mẹ cắm xe lấy tiền đưa người yêu. Bố mẹ biết thì cấm đi làm, cấm cả sử dụng điện thoại luôn. Khi đó rõ ràng chị mình sai và các bác chỉ đang lo cho chị nên mới cấm.

Ngược lại, gia đình quản quá chặt thì lại khác nha, mình không đồng tình cách giáo dục này. Vì ít nhất bạn cũng 22 tuổi rồi, là tuổi trưởng thành rồi, bố mẹ đã không còn ràng buộc về quyền và nghĩa vụ để quản bạn nữa, tịch thu điện thoại là một món đồ cá nhân thì lại càng không. 

Mình không rõ câu chuyện của bạn, nhưng tùy hoàn cảnh vẫn có thể thông cảm cho bố mẹ được. 

Trả lời

22 tuổi mà vẫn bị tịch thu điện thoại thì có khi là do gia đình quản bạn quá chặt hoặc bạn đã làm điều gì đó không thể tha thứ.

Năm ngoái chị họ mình 22, chả biết yêu đương thế nào mà đi giấu bố mẹ cắm xe lấy tiền đưa người yêu. Bố mẹ biết thì cấm đi làm, cấm cả sử dụng điện thoại luôn. Khi đó rõ ràng chị mình sai và các bác chỉ đang lo cho chị nên mới cấm.

Ngược lại, gia đình quản quá chặt thì lại khác nha, mình không đồng tình cách giáo dục này. Vì ít nhất bạn cũng 22 tuổi rồi, là tuổi trưởng thành rồi, bố mẹ đã không còn ràng buộc về quyền và nghĩa vụ để quản bạn nữa, tịch thu điện thoại là một món đồ cá nhân thì lại càng không. 

Mình không rõ câu chuyện của bạn, nhưng tùy hoàn cảnh vẫn có thể thông cảm cho bố mẹ được. 

Mình cũng chưa hiểu bối cảnh xảy ra tình huống này, bạn chia sẻ thêm được không?

Ngày xưa lúc chị 22 tuổi cũng bị thu điện thoại, lý do là bố mẹ chị không cho chị liên lạc với người yêu lúc bấy giờ.

Nghĩ lại vừa buồn cười vừa thương.