Gặp rắc rối trong việc thể hiện cảm xúc thì phải làm sao?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tâm lý học

Từ khóa: 

thể hiện cảm xúc

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Mình không có kinh nghiệm trong việc này, theo mình nó liên quan tới vấn đề tâm lí. Bạn có thể lên mạng tìm kiếm các bài đăng về việc này cũng như cách khắc phục, mình đã tìm qua và thấy rất nhiều nguồn đa dạng, bạn có thể tham khảo. Bài báo này là 1 ví dụ:

Trả lời

Mình không có kinh nghiệm trong việc này, theo mình nó liên quan tới vấn đề tâm lí. Bạn có thể lên mạng tìm kiếm các bài đăng về việc này cũng như cách khắc phục, mình đã tìm qua và thấy rất nhiều nguồn đa dạng, bạn có thể tham khảo. Bài báo này là 1 ví dụ:

Tìm kiếm nhiều cơ hội để bản thân cởi mở hơn (các hoạt động ngoại khoá, tham gia vào các tập thể, giao tiếp nhiều hơn...)

thì tìm xem nguyên nhân ở đâu xong rồi khắc phục dần dần chứ sao :v đừng chú ý đến nó quá, càng chú ý nó càng nặng đấy