Vì sao đồng tiền Việt Nam có giá trị thấp?

  1. Đầu tư & Tài chính

Mình đọc thấy đồng VND có giá trị thứ 3 từ dưới lên, sao lại thấp thế? Và thấp như vậy thì có những bất lợi thế nào?

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính