Hãy đánh giá trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Khi người Nhật chọn Minh Trị học tập phương Tây để tiến bộ thì nhà Nguyễn chọn Nho trị học tập nhà Thanh.

Thiệu Trị khi chọn người thừa kế cũng chọn Tự Đức mà không chọn Hồng Bảo, vị thái tử được chuẩn bị gần 20 năm. Vị thái tử được chuẩn bị gần 20 năm ấy cũng không khởi binh chém hết đám gian thần Trương Đăng Quế mà lại chịu giam giữ.

Phải nói rằng tại sao Tự Đức không chịu cải cách, vì phần lớn phe cải cách lúc đó đều là người thân và đàn em của Hồng Bảo, phe Hồng Bảo mạnh đến mức kể cả sau khi Pháp đánh vào Nam Kỳ, Tự Đức cũng thà hòa với Pháp để đi dẹp Hồng Bảo vì sợ Bắc Kỳ mất. Thực tế rất nhiều các cường hào quý tộc Bắc Kỳ lúc đó bị Tự Đức đối xử rất tàn tệ vì thân với phe Hồng Bảo, rồi chính họ là người mở cửa thành Nam Định, Hà Nội đón người Pháp vào.

Nói chung Hồng Bảo làm thái tử 20 năm mà ngu độn, cái gì của mình thì phải là của mình, lúc đấy rút kiếm ra chém Tự Đức thì Trương Đăng Quế dám làm gì?

Nói chung Thiệu Trị làm vua cũng ngu độn, nếu đã chọn Tự Đức làm thái tử thì sao không lôi Hồng Bảo ra thịt luôn, lại còn cử quyền thần Trương Đăng Quế làm thầy Tự Đức, thế khác gì chôn sẵn quả bom hẹn giờ cho vương triều con trai? Chưa nói Hồng Bảo là người được chỉ định sẵn của Minh Mạng, nếu thấy Thiệu Trị ngu si quá sao không phế ông ta đi?

Nhà Nguyễn khó khăn lắm mới dành vương triều từ tay Nguyễn Huệ, rồi lại đẻ ra 1 đống con cháu yếu đuối... nói chung là vương triều què quặt nhất trong lịch sử. Từ đỉnh cao siêu cường xuống con dế chũi chỉ trong 2 đời.

Trả lời

Khi người Nhật chọn Minh Trị học tập phương Tây để tiến bộ thì nhà Nguyễn chọn Nho trị học tập nhà Thanh.

Thiệu Trị khi chọn người thừa kế cũng chọn Tự Đức mà không chọn Hồng Bảo, vị thái tử được chuẩn bị gần 20 năm. Vị thái tử được chuẩn bị gần 20 năm ấy cũng không khởi binh chém hết đám gian thần Trương Đăng Quế mà lại chịu giam giữ.

Phải nói rằng tại sao Tự Đức không chịu cải cách, vì phần lớn phe cải cách lúc đó đều là người thân và đàn em của Hồng Bảo, phe Hồng Bảo mạnh đến mức kể cả sau khi Pháp đánh vào Nam Kỳ, Tự Đức cũng thà hòa với Pháp để đi dẹp Hồng Bảo vì sợ Bắc Kỳ mất. Thực tế rất nhiều các cường hào quý tộc Bắc Kỳ lúc đó bị Tự Đức đối xử rất tàn tệ vì thân với phe Hồng Bảo, rồi chính họ là người mở cửa thành Nam Định, Hà Nội đón người Pháp vào.

Nói chung Hồng Bảo làm thái tử 20 năm mà ngu độn, cái gì của mình thì phải là của mình, lúc đấy rút kiếm ra chém Tự Đức thì Trương Đăng Quế dám làm gì?

Nói chung Thiệu Trị làm vua cũng ngu độn, nếu đã chọn Tự Đức làm thái tử thì sao không lôi Hồng Bảo ra thịt luôn, lại còn cử quyền thần Trương Đăng Quế làm thầy Tự Đức, thế khác gì chôn sẵn quả bom hẹn giờ cho vương triều con trai? Chưa nói Hồng Bảo là người được chỉ định sẵn của Minh Mạng, nếu thấy Thiệu Trị ngu si quá sao không phế ông ta đi?

Nhà Nguyễn khó khăn lắm mới dành vương triều từ tay Nguyễn Huệ, rồi lại đẻ ra 1 đống con cháu yếu đuối... nói chung là vương triều què quặt nhất trong lịch sử. Từ đỉnh cao siêu cường xuống con dế chũi chỉ trong 2 đời.