Một đứa trẻ, ham chơi, lười học, có bố mẹ không áp lực việc học hành. Nếu bạn là anh chị của bé, bạn sẽ làm gì đây?

  1. Giáo dục

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Kỹ năng mềm

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giáo dục

,

hỏi xoáy đáp hay

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống