1. Lịch sử

Hồ Quý Ly - một đời lực bất tòng tâm

maxresdefault


Quy luật thịnh - suy của một sự việc là quy luật muôn đời. Đâu riêng gì một vương triều. Ấy thế mà chỉ vì phương pháp thay triều đổi vị không hợp lòng người mà cả đời cô độc. Vậy mới nói không hợp lòng dân dù giỏi đến đâu cũng là vô dụng.

Lịch sử không ghi nhận nhà Hồ là vương triều chính thống. Tất cả những gì Hồ Quý Ly xây dựng đều bị phủi sạch công lao đối với đất nước. Nguyên nhân là do đâu.

Họ Lý thay họ Trần nối nghiệp bằng một hôn nhân hợp lý, vợ nhường ngôi cho chồng hợp tình hợp lẽ dù bức màn phía sau thấm đẫm máu hồng tôn thất nhà Lý.

Cùng một hoàn cảnh họ Trần trước cuộc xâm lăng Mông - Nguyên. Nhà Hồ và cuộc xâm lược nhà Minh nhưng nhà Trần thành công vì nhà Trần có được lòng dân. Còn Hồ Quý Ly thất bại vì một lẽ danh bất chính ngôn không thuận, lòng người không quy phục về dù nhà Hồ sáng chế ra được vũ khí mới là súng thần công nhưng vẫn không thể chiến thắng trước quân thù. Vậy mới hay sức mạnh của toàn dân tộc to lớn biết bao.

Lịch sử không có chữ nếu nhưng nếu có thể lòng dân quy về một mối như từng chung sức chung lòng trước giặc thù thì có lẽ dân Đại Việt không chịu thêm 20 năm bị thống trị trước gót giày ngoại xâm.

Thật tiếc hận thay cho Hồ Quý Ly - một nhà cải cách với cái nhìn cấp tiến nhưng không gặp đúng thời thế. Thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa thì cũng khó mà thành công được.

Từ khóa: ho_quy_ly, thay_trieu_doi_dai, long_dan, Lịch sử

Bớt tẩy trắng dùm cái, có mấy vấn đề ở đây:

Thứ nhất Hồ Nguyên Trừng ko sáng chế ra súng thần công, súng thần công vốn đã có nhiều loại từ thời nhà Trần, chính Trần Khát Chân từng xài xả nguyên băng vào thuyền của Họ Chế từ đó giành thắng lợi kiểu Pyrros trước Chiêm Thành, việc anh Trừng làm là cải tiến các mẫu cho phù hợp với thời đại mới.

Thứ 2 ông Thâm tai hồi còn làm thái sư có làm mấy kèo cải cách để củng cố quyền lực, nhưng gọi là cải cách chỉ để cho sang mồm chứ toàn mấy cái k giúp ích gì cho căn cơ nước nhà và khiến ông ta đánh mất sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân từ địa chủ đến nông dân, từ quý tộc đến bình dân, từ trí thức đến võ tướng, đỉnh cao là hạn điền, hạn nô, tiền giấy.

Thứ 3 là người làm việc lớn nhưng ông Thâm tái thái sư tỏ ra là 1 kẻ nhỏ nhẹn, nịnh thần, thiếu đại nghĩa, lần lượt giết hại k chỉ người tôn thất nhà Trần mà còn hại nhiều văn thần, võ tướng làm tổn hại gốc rễ của quốc gia.

Thứ 4, Lê Quý Ly là kẻ không biết thời thế, xưa Thái sư Trần Thủ Độ làm cuộc chính biến là đã nghiên cứu thời thế, nguy cơ lớn nhất k phải trong nước mà là ngoài nước là 1 nước Tống bạc nhược, lo thân k xong lấy đâu ra sức đá đểu bên Đại Việt, đến khi triều Nguyên lên thì nhà Trần cơ bản căn cơ đã vững, trên dưới 1 lòng chống địch. Hoàn cảnh của họ Lê lại hoàn toàn trái ngược, Minh triều đại ở thời kỳ tịnh trị, là thế con rồng đăng lên, căn cơ vững vàng, nội lực sung mãn, hành động soán ngôi lúc này là cái cớ ko thể tuyệt hảo hơn cho kẻ bạo tàn dấy động can qua, và thực tế lịch sử đã chứng minh ông ta biết hay không biết

Thứ 5: Họ Lê là kẻ không biết liêm sỉ, đã thua trận không trốn đi mưu đồ làm lại hay tự sát bảo toàn khí tiết mà lại đầu hàng giặc, con cháu làm tay sai cho giặc phá hoại phong trào kháng chiến trong nước. Đó thật là "Công Đúc" vô lượng:v

Trả lời

Bớt tẩy trắng dùm cái, có mấy vấn đề ở đây:

Thứ nhất Hồ Nguyên Trừng ko sáng chế ra súng thần công, súng thần công vốn đã có nhiều loại từ thời nhà Trần, chính Trần Khát Chân từng xài xả nguyên băng vào thuyền của Họ Chế từ đó giành thắng lợi kiểu Pyrros trước Chiêm Thành, việc anh Trừng làm là cải tiến các mẫu cho phù hợp với thời đại mới.

Thứ 2 ông Thâm tai hồi còn làm thái sư có làm mấy kèo cải cách để củng cố quyền lực, nhưng gọi là cải cách chỉ để cho sang mồm chứ toàn mấy cái k giúp ích gì cho căn cơ nước nhà và khiến ông ta đánh mất sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân từ địa chủ đến nông dân, từ quý tộc đến bình dân, từ trí thức đến võ tướng, đỉnh cao là hạn điền, hạn nô, tiền giấy.

Thứ 3 là người làm việc lớn nhưng ông Thâm tái thái sư tỏ ra là 1 kẻ nhỏ nhẹn, nịnh thần, thiếu đại nghĩa, lần lượt giết hại k chỉ người tôn thất nhà Trần mà còn hại nhiều văn thần, võ tướng làm tổn hại gốc rễ của quốc gia.

Thứ 4, Lê Quý Ly là kẻ không biết thời thế, xưa Thái sư Trần Thủ Độ làm cuộc chính biến là đã nghiên cứu thời thế, nguy cơ lớn nhất k phải trong nước mà là ngoài nước là 1 nước Tống bạc nhược, lo thân k xong lấy đâu ra sức đá đểu bên Đại Việt, đến khi triều Nguyên lên thì nhà Trần cơ bản căn cơ đã vững, trên dưới 1 lòng chống địch. Hoàn cảnh của họ Lê lại hoàn toàn trái ngược, Minh triều đại ở thời kỳ tịnh trị, là thế con rồng đăng lên, căn cơ vững vàng, nội lực sung mãn, hành động soán ngôi lúc này là cái cớ ko thể tuyệt hảo hơn cho kẻ bạo tàn dấy động can qua, và thực tế lịch sử đã chứng minh ông ta biết hay không biết

Thứ 5: Họ Lê là kẻ không biết liêm sỉ, đã thua trận không trốn đi mưu đồ làm lại hay tự sát bảo toàn khí tiết mà lại đầu hàng giặc, con cháu làm tay sai cho giặc phá hoại phong trào kháng chiến trong nước. Đó thật là "Công Đúc" vô lượng:v

Cái tên nước là Đại Ngu nên hơi tâm linh ha.

Danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự bất thành

Nếu 1 cuộc chuyển giao quyền lực êm đẹp thì có lẽ đất nước giai đoạn đó đã bước sang 1 chương mới rực rỡ hơn :(

Chỉ xót xa trong 20 năm ngắn ngủi so với 1000 năm Bắc thuộc đó mà chính sách đồng hóa của nhà Minh tàn độc quá, bao nhiêu kinh, sử, sách, ghi chép của tiền nhân bị phá, bị đốt