Học thiết kế có cần biết Tiếng Anh?

Ko biết Tiếng Anh thì có học thiết kế ổn đc ko? Sợ ko rành TA xong mấy cái tool các thứ khó nhớ

Từ khóa: Hướng nghiệp

Mình nghĩ là học ngành nào cũng cần biết và giỏi Tiếng Anh. Nó giống như công cụ hỗ trợ và lợi thế của bạn so với những người cùng làm nghề. Lương của người cùng nghề cùng năng lực mà có thêm khả năng ngôn ngữ đã hơn hẳn rồi.

Trả lời

Mình nghĩ là học ngành nào cũng cần biết và giỏi Tiếng Anh. Nó giống như công cụ hỗ trợ và lợi thế của bạn so với những người cùng làm nghề. Lương của người cùng nghề cùng năng lực mà có thêm khả năng ngôn ngữ đã hơn hẳn rồi.