1. Công nghệ thông tin

hỏi về chuột vi tính?

thực hiện lệnh nhấp chuột càng nhanh là do dpi quyết định hay do tốc độ phản hồi hay do cả 2 , hay thực hiện lệnh của mọi chuột là như nhau k có mạnh hay nhanh . thank

Từ khóa: Công nghệ thông tin
Dpi không liên quan đến tốc độ nhấp chuột nhé. Muốn chỉnh được tốc độ nhấp (tốc độ double click) bạn cứ vào mouse setting là có nhé.

Trả lời

Dpi không liên quan đến tốc độ nhấp chuột nhé. Muốn chỉnh được tốc độ nhấp (tốc độ double click) bạn cứ vào mouse setting là có nhé.