It was not a bad day until…

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tôn giáo

Tại sao đến giờ này mình mới biết đến sự tồn tại của họ? Tại sao khi mất đi rồi họ mới lại nổi tiếng tại chính đất nước là nơi mình sinh ra và rồi tôi tự hỏi rằng có phải mình vẫn đang quá nông cạn?

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tôn giáo

Mình k tìm hiểu về thầy nên không rõ, nhưng không biết có đúng là thầy phải lưu vong không?

Trả lời

Mình k tìm hiểu về thầy nên không rõ, nhưng không biết có đúng là thầy phải lưu vong không?

Thầy giỏi thì giỏi thật, nhưng mà khá buồn khi thầy lấn sang cả chính trị, và còn đưa ra ý kiến bỏ 4 hiến pháp nhà nước nữa. Dẫu sao thì giá trị, lời dạy mà thiền sư để lại còn tồn đọng đến mai sau.

Được biết tới thầy qua triển lãm và vài quyển sách, nhưng thầy đã giúp mình có những nhận thức rất khác, bình tâm hơn trước cuộc đời trong những năm đại dịch mệt mỏi này. Không bàn tới chính trị