ITViec lấy doanh thu từ đâu?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Mô hình kinh doanh của ITviec và Vietnamwork mình nghĩ về cơ bản là giống nhau, nhưng thay vì lựa chọn việc cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho tất cả các ngành nghề thì ITviec tập trung, định vị vào một ngách cụ thể là ngành CNTT

Trả lời

Mô hình kinh doanh của ITviec và Vietnamwork mình nghĩ về cơ bản là giống nhau, nhưng thay vì lựa chọn việc cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho tất cả các ngành nghề thì ITviec tập trung, định vị vào một ngách cụ thể là ngành CNTT