1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Đâu là những website tốt nhất để apply jobs ở Việt Nam?

Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp

Mình thì hay dùng Vietnamworks, còn với các ngành công nghệ thì biết tới itviec. Hiện tại thì cũng nhiều người networking với các bên HR trên LinkedIn nữa.

Trả lời

Mình thì hay dùng Vietnamworks, còn với các ngành công nghệ thì biết tới itviec. Hiện tại thì cũng nhiều người networking với các bên HR trên LinkedIn nữa.