Khẩu súng hiện đại có thể bắn xuyên chiếc khiên của thời trung cổ không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Mọi người cho mình hỏi, những khẩu súng hiện đại có thể bắn xuyên 1 chiếc khiên chắc chắn của thời trung cổ không?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Mình khá chắc là đạn thời nay mạnh hơn khiên chắn ngày xưa rất nhiều. Các loại đạn xuyên giáp có thể xuyên 1 tấm thép dày hơn 1cm. Khiên ngày xưa chắc chắn ko dày như vậy đc (vd 1 chiếc khiên tròn của người Sparta, đường kính khoảng 90cm nếu bằng thép dày 1cm thì nó nặng tận 50kg. Khiên nặng như vậy thì không thể sử dụng đc.)

Khiên trong quá khứ rất ít khi đc làm bằng kim loại vì kim loại khá hiếm và đc dùng làm vũ khí. Khiên thông thường chỉ làm từ gỗ đc bọc da bên ngoài hoặc đôi khi là quấn rơm tẩm nước. Nó có khả năng ngăn đc mũi tên hay mũi lao. Nhưng với đạn lại là chuyện khác.

Có thể xem 1 ví dụ thực tế. Lúc vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi có cho làm 20 tấm khiên bằng gỗ quấn rơm cho quân dàn hàng đi trước đỡ đạn do quân Thanh trong đồn bắn ra. Những ng cầm khiên này là lính cảm tử, có nghĩa đạn súng thời đó đã đủ sức xuyên qua cái khiên rồi.

Do đó, có thể nói, đạn thời nay là quá mạnh so với cái khiên ngày xưa. Cũng do vậy mà cái khiên cá nhân còn rất ít tác dụng trên chiến trường, ngay cả với khiên hiện đại.

Trả lời

Mình khá chắc là đạn thời nay mạnh hơn khiên chắn ngày xưa rất nhiều. Các loại đạn xuyên giáp có thể xuyên 1 tấm thép dày hơn 1cm. Khiên ngày xưa chắc chắn ko dày như vậy đc (vd 1 chiếc khiên tròn của người Sparta, đường kính khoảng 90cm nếu bằng thép dày 1cm thì nó nặng tận 50kg. Khiên nặng như vậy thì không thể sử dụng đc.)

Khiên trong quá khứ rất ít khi đc làm bằng kim loại vì kim loại khá hiếm và đc dùng làm vũ khí. Khiên thông thường chỉ làm từ gỗ đc bọc da bên ngoài hoặc đôi khi là quấn rơm tẩm nước. Nó có khả năng ngăn đc mũi tên hay mũi lao. Nhưng với đạn lại là chuyện khác.

Có thể xem 1 ví dụ thực tế. Lúc vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi có cho làm 20 tấm khiên bằng gỗ quấn rơm cho quân dàn hàng đi trước đỡ đạn do quân Thanh trong đồn bắn ra. Những ng cầm khiên này là lính cảm tử, có nghĩa đạn súng thời đó đã đủ sức xuyên qua cái khiên rồi.

Do đó, có thể nói, đạn thời nay là quá mạnh so với cái khiên ngày xưa. Cũng do vậy mà cái khiên cá nhân còn rất ít tác dụng trên chiến trường, ngay cả với khiên hiện đại.

Bạn hỏi khó thật đấy =)))) Có cao nhân nào vào giải đáp cả em với, tò mò quá.