Khi Burn Out bạn thường giải quyết vấn đề này như thế nào?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Kiếm một chỗ, nằm 1 mình, burn out nốt những năng lượng cuối cùng. Và sau đó là hồi phục.

Trả lời

Kiếm một chỗ, nằm 1 mình, burn out nốt những năng lượng cuối cùng. Và sau đó là hồi phục.