Khi nào 10+3=1 ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đố vui

,

hỏi xoáy đáp hay

=> trên đồng hồ vì 10+3 = 13 ( 13h = 1h )

Hýhý

#vuyzemo

Trả lời

=> trên đồng hồ vì 10+3 = 13 ( 13h = 1h )

Hýhý

#vuyzemo

10+3 = 1 <=> 1 = 10+3 <=> 1 = 10+3 = 1 <=> 1 = 1

khi bạn làm bài saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

hihi:))

10+3=1

không biết đáp án thế nào nhỉ

:3

nhìn đồng hồ, 13 giờ , kim chỉ số 1
10h + 3h câu hỏi trong Nhanh Như Chớp
Khi phép tính sai
Khi phép tính đó sai
khi phép toán saii
10h+3h=1h
Trên đồng hồ 10h + 3h = 1h chiều