Khi nào doanh nghiệp nên tự xây dựng đội CNTT?

  1. Chuyển đổi số

  2. Công nghệ thông tin

Mọi người đều nói đây là thời đại của chuyển đổi số, của 4.0 trong đó vai trò của Công nghệ là vô cùng quan trọng.

Thế nhưng liệu có phải doanh nghiệp nào cũng nên xây dựng bộ phận CNTT riêng? Trong trường hợp nào thì nên đi thuê, outsource, trong trường hợp nào nên tự xây dựng?

Từ khóa: 

chuyển đổi số

,

công nghệ thông tin

Theo mình là những doanh nghiệp vừa và lớn thì cần đến đội CNTT để hỗ trợ nhanh, đặc biệt là những doanh nghiệp chuyển đổi số.

Còn những doanh nghiệp nhỏ thì nên outsource ra bên ngoài để tiết kiệm chi phí nhé

Trả lời

Theo mình là những doanh nghiệp vừa và lớn thì cần đến đội CNTT để hỗ trợ nhanh, đặc biệt là những doanh nghiệp chuyển đổi số.

Còn những doanh nghiệp nhỏ thì nên outsource ra bên ngoài để tiết kiệm chi phí nhé