Tại sao cùng một chiếc áo nhưng Zara lại bán giá cao hơn so với HM?

Từ khóa: zara, hm, Marketing, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Dưới đây là biểu đồ về tỷ trọng nhóm hàng theo doanh số của 3 nhãn hàng Zara, Mango, H&M. Có thể thấy cùng ở một nhóm sản phẩm nhưng tỷ trọng đóng góp theo doanh số trong các nhãn hàng là rất khác nhau. Điều này dẫn đến nhiều chiến lược phát triển sản phẩm khác nhau, việc định giá khác nhau, chương trình khuyến mãi khác nhau, phân khúc phục vụ khác nhau. Như vậy, việc cùng một sản phẩm có thể nói là gần như tương tự với các nhãn hàng khác nhau hoàn toàn có giá bán khác nhau.

Thông tin trên chỉ thể hiện quan điểm của Ngọc về câu hỏi của bạn, xét trên thực tế câu hỏi của bạn hơi thiếu thông tin nên có rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Bạn có thể đặt thêm câu hỏi hoặc giải thích chi tiết thêm để có thêm thảo luận về câu hỏi này.

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/28542115668496-1637425883.png

Trả lời

Dưới đây là biểu đồ về tỷ trọng nhóm hàng theo doanh số của 3 nhãn hàng Zara, Mango, H&M. Có thể thấy cùng ở một nhóm sản phẩm nhưng tỷ trọng đóng góp theo doanh số trong các nhãn hàng là rất khác nhau. Điều này dẫn đến nhiều chiến lược phát triển sản phẩm khác nhau, việc định giá khác nhau, chương trình khuyến mãi khác nhau, phân khúc phục vụ khác nhau. Như vậy, việc cùng một sản phẩm có thể nói là gần như tương tự với các nhãn hàng khác nhau hoàn toàn có giá bán khác nhau.

Thông tin trên chỉ thể hiện quan điểm của Ngọc về câu hỏi của bạn, xét trên thực tế câu hỏi của bạn hơi thiếu thông tin nên có rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Bạn có thể đặt thêm câu hỏi hoặc giải thích chi tiết thêm để có thêm thảo luận về câu hỏi này.

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/28542115668496-1637425883.png