Làm gì khi "muốn" mà không đạt được?

Các bạn nghĩ thế nào khi chúng ta "Muốn" mong mỏi và khát khao về một điều gì đó mà ta rất quan tâm. Nhưng ta ko đạt được điều ấy thì đó có phải là nỗi khổ tâm. Còn bạn thì sao đã bao giờ bạn có cảm giác đó ?

Từ khóa: mong muốn, khao khát, Kỹ năng mềm

Mình cho rằng khi thật sự mong muốn một điều gì đó, thì quá trình truy cầu đã là một loại hạnh phúc, được hay không chỉ là kết quả mà thôi.

Theo đạo Phật, "cầu bất đắc" vốn là một trong những nỗi khổ cơ bản của con người. Nhưng mình nghĩ, cái khổ đó không phải là do cầu hay do bất đắc, mà là ở sự vô minh của con người. Cứ nghĩ rằng mình phải đạt được điều gì đó thì mới hạnh phúc, trong khi hạnh phúc đang ở ngay đây, ngay lúc này.

Với mình, có rất nhiều điều mình chưa đạt được trong cuộc sống, tuy nhiên điều gì mình thật sự mong muốn thì chưa bao giờ không đạt được cả. Hoặc do mình muốn ít quá cũng nên.

Trả lời

Mình cho rằng khi thật sự mong muốn một điều gì đó, thì quá trình truy cầu đã là một loại hạnh phúc, được hay không chỉ là kết quả mà thôi.

Theo đạo Phật, "cầu bất đắc" vốn là một trong những nỗi khổ cơ bản của con người. Nhưng mình nghĩ, cái khổ đó không phải là do cầu hay do bất đắc, mà là ở sự vô minh của con người. Cứ nghĩ rằng mình phải đạt được điều gì đó thì mới hạnh phúc, trong khi hạnh phúc đang ở ngay đây, ngay lúc này.

Với mình, có rất nhiều điều mình chưa đạt được trong cuộc sống, tuy nhiên điều gì mình thật sự mong muốn thì chưa bao giờ không đạt được cả. Hoặc do mình muốn ít quá cũng nên.

Tất nhiên là rất ức chế rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy bản thân nên mặc kệ chuyện đó đi và trân trọng những gì mình đã có rồi.

Và bạn đã vượt qua điều đó thế nào ???